کارولینای آرامگاه آرمگاه سعدی شیراز شاعر

کارولینای: آرامگاه آرمگاه سعدی شیراز شاعر بزرگداشت سعدی شیخ اجل سعدی تصاویر از آرامگاه سعدی شیراز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی چپ‌دستی و راست‌دستی بر گفتار تاثیر دارد

روان بودن گفتار تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سن و فرهنگ هست، ولی در حال حاضر محققان دریافتند راست دست و چپ دست بودن افراد نیز بر گفتار آنها تاثیر دارد.

چپ‌دستی و راست‌دستی بر گفتار تاثیر دارد

چپ دستی و راست دستی بر گفتار تاثیر دارد

عبارات مهم : خواندن

روان بودن گفتار تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سن و فرهنگ هست، ولی در حال حاضر محققان دریافتند راست دست و چپ دست بودن افراد نیز بر گفتار آنها تاثیر دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال دیلی، محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان اظهار کردند: افراد راست دست در بیان حروف خیلی سریع تر از افراد چپ دست هستند و شاید علت این مورد زیاد بودن جمعیت افراد راست دست نسبت به افراد چپ دست باشد. البته این ارزیابی در مورد افرادی که از هر دو دست نیز استفاده می کنند صادق است.

چپ‌دستی و راست‌دستی بر گفتار تاثیر دارد

در این تحقیق محققان 43 فرد راست دست و چپ دست را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند سرعت عملکرد افراد راست دست و چپ دست با یکدیگر متفاوت است.

البته هنوز علت مهم این موارد واضح نیست، ولی محققان معتقدند راست دست یا چپ دست بودن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی است.

روان بودن گفتار تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سن و فرهنگ هست، ولی در حال حاضر محققان دریافتند راست دست و چپ دست بودن افراد نیز بر گفتار آنها تاثیر دارد.

بر اساس تحقیق انجام شده است در سال 2009 افراد چپ دست در مهارت های خواندن، نوشتن، کپی کردن و تشخیص علائم ضعیف تر از افراد راست دست هستند.

آمار موجود نشان می دهد بسیاری از افراد چپ دست مسئله خواندن و نوشتن(dyslexia) و اختلال بیش فعالی دارند و این پرسشها به علت فعالیت زیاد نیمکره راست در افراد چپ دست است در حالی که پردازش زبانی با نیمکره چپ مغز مرتبط است.

واژه های کلیدی: خواندن | محققان | خواندن و نوشتن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs